Trang chủ » Kiến thức

Hướng dẫn di chuyển website giữa các VPS

Hướng dẫn này áp dụng cho các bạn đang sử dụng ZOC Terminal và đã cài đặt HocVPS Script

Nếu website bạn cần chuyển đang sử dụng chứng chỉ bảo mật SSL, bạn sẽ cần phải chuyển cả nó sang VPS mới để website có thể truy cập bình thường.

[su_accordion][su_spoiler title=”Xem hướng dẫn chuyển chứng chỉ bảo mật SSL” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]Hidden content[/su_spoiler][/su_accordion]

Chuyển SSL xong, bạn hãy tiếp tục làm tuần tự các bưới dưới đây để hoàn thiện việc di chuyển website nhé

Bước 1: Sử dụng ZOC Terminal truy cập quản trị VPS mới và VPS cũ đồng thời

Bước 2: Thêm website tương ứng trên VPS mới (Xem hướng dẫn)

Bước 3: Tạo Database – Username – Password của website cần chuyển trên VPS mới (Xem hướng dẫn)

Ưu tiên tạo giống với VPS cũ để giảm bớt việc sửa đổi file wp-config sau khi chuyển

Bước 4: Truy cập vào thư mục public_html của website cần chuyển trên cả 2 VPS cũ và mới

cd /home/tenmiencuaban.com/public_html

Nhớ thay: tenmiencuaban.com bằng tên miền của website cần chuyển

B5. Mang database vao trong thu muc public_html cua website can chuyen:
# mysqldump -u user_database_web -p ten_database_web > dichuyenwebsite.sql
VD mysqldump -u fashionnu39 -p fashionnu39 > dichuyenwebsite.sql

B6. Nhap Password truy cap Databse cua user tuong ung
VD: 123123eE@

B7. Nen ma nguon website can chuyen:
#: tar cvf dichuyenwebsite.tar.gz *

B8. Truy cap vao muc public_hmtl cua website tren VPS moi
# cd /home/website_can_chuyen/public_html
VD: cd /home/fashion.nu39.com/public_html

B9. Download toan bo ma nguon + database tu VPS cu sang VPS moi:
# wget link_truy_cap_web/dichuyenwebsite.tar.gz
VD: wget http://xmen.alomen.com/dichuyenwebsite.tar.gz

B10. Xoa file index.html
# rm index.html

B11. Tro ten mien ve dia chi IP tren VPS moi

B12. Giai nen toan bo ma nguon
# tar -xvf dichuyenwebsite.tar.gz

B13. Xoa file ma nguon
# rm dichuyenwebsite.tar.gz

B14. Import Database trong ma nguon vao databse vua tao tren VPS moi
# mysql -u user_database_web -p ten_database_web < dichuyenwebsite.sql
VD mysql -u fashionnu39 -p fashionnu39 < dichuyenwebsite.sql

B15. Nhap Pasword truy cap Databse cua user tuong ung
VD: 123123eE@

B16. Xoa file database tren VPS moi
# rm dichuyenwebsite.sql

B17. Lam sach file nen, file database tren VPS cu (go lenh rm)

Viết một bình luận

Giúp Bạn Làm Marketing Và Kinh Doanh Tốt Hơn

Đăng ký ngay hôm nay để nhận những nội dung đầy giá trị trong hộp thư đến của bạn. Một đến hai lần mỗi tháng.

Hoàn toàn miễn phí. Cam kết không spam. Bảo mật thông tin vĩnh viễn.